6,5
 

     10,5
 

1    14,5
 

2    17
 

3    19
 

4    18,5
 

5    18,5
 

6    20,5
 

7    0
 

ZET JE PRINTERINSTELLINGEN OP 100% !!!